projekty domów łódź

Kosztorys projektu Aleksandria Muza
Projekt Domu Wersja: murowana – beton komórkowy 
Poziom cen w kosztorysie aktualny na: II kwartał 2010 r.
 

Kosztorys obejmuje stan surowy zamknięty budynku wykonany systemem zleconym oraz roboty wykończeniowe (wersja "pod klucz"), bez instalacji. Przyjęty poziom cen to średnie ceny zarówno materiałów jak i stawek robocizny dla terenu całej Polski wg stawek Sekocenbudu, jakie obowiązywały w kwartale, kiedy kosztorys sporządzono. Koszt instalacji kształtuje się na poziomie około 14,5% podanej wartości całkowitego kosztu części budowlanej. Wszystkie ceny są cenami netto.  Stan surowy zamknięty: 222 506 zł
     
  Roboty wykończeniowe: 101 567 zł
     
  Całkowity koszt części budowlanej: 324 073 zł
     
  Szacunkowy koszt instalacji (ok. 14,5%): 46 990 zł
     
  Łączny koszt budowy systemem zleconym: 371 063 zł
     
     
     
  Łączny koszt budowy systemem gospodarczym: 259 744 zł