W naszym biurze projektowym zaprojektujecie Państwo swój własny dom, oraz możecie już adaptować gotowe projekty 

Bardzo ważne nasze biura projektowe obsługują regiony z całej Polski, oraz Rosje !

 

Ogólne Definicje Biura Projektowego

W literaturze spotkać można wiele definicji biura projektów:

 • Biuro projektów oznacza często diametralnie różne rzeczy dla różnych ludzi w organizacji. Jednego wszyscy są pewni, że jest to coś, co ma poprawić ogólny bałagan związany z zarządzaniem projektami.” W. Casey i W. Peck
 • Biuro projektów to „scentralizowana organizacja poświęcona doskonaleniu praktyk i rezultatów zarządzania projektami.” G. Kendal i S. Rollins
 • Biuro projektów ma za zadanie utrzymanie całego kapitału intelektualnego związanego z zarządzaniem projektami oraz aktywnie wspierać planowanie strategiczne przedsiębiorstwa.” H. Kerzner
 • Biuro projektów jest stałą komórką w organizacji, której zadaniem jest zachowanie ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia organizacji jako całości poprzez m.in.: koordynację projektów w portfelu, zapewnienie sprawnego obiegu informacji, doskonalenie i rozwój pracowników i kierowników oraz zarządzanie wiedzą projektową. [P. Wyrozębski]

W zależności od organizacji i przyjętej terminologii biuro projektów może być określane jako;

 • biuro zarządzania projektami,
 • biuro programów i projektów,
 • centrum zarządzania projektami (ang. project management center),
 • biuro wsparcia projektów (ang. project suport office),
 • centrum doskonalenia (ang. project management center of excellence),
 • grupa zarządzania projektami (ang. project management group), itp.

Funkcje biura projektów

Funkcje pełnione przez biuro projektów są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektów porzez nią realizowanych jednak do najczęściej występujących zaliczyć można:

 • Administracyjne wsparcie projektów
  • Zarządzanie dokumentacją projektu
  • Prowadzenie informatorium projektu
  • Zarządzanie podwykonawcami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach
  • Dobór pracowników do projektu
  • Rozwój pracowników
  • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Konsultacje i doradztwo
 • Kontrola przebiegu projektu
  • Identyfikowanie i ocena ryzyka
  • Raportowanie
  • Monitorowanie postępu prac
  • Audyty jakości
  • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie portfelem projektów
  • Rozwój zarządzania projektami w organizacji
  • Standaryzacja zarządzania projektami
  • Opracowywanie i rozwój metodyki firmowej